• Less Mess Storage
  Expand your space using Central and Eastern
  Europe's Largest Self-Storage Chain
 • Less Mess Storage
  Powiększ swoją przestrzeń o Europę Centralną i Wschodnią
  Największa sieć magazynów samoobsługowych w Europie
 • Less Mess Storage
  Největší self-storage řetězec ve střední a východní Evropě
 • State-Of-The-Art
  24-Hour Private security is always monitoring,
  ensuring your possessions are perfectly secured.
 • Nowoczesny i wygodny
  24-godzinna ochrona monitoringu gwarantuje
  Twoim rzeczom doskonałe zabezpieczenie
 • Nejmodernější
  Nejmodernější zabezpečovací systém pracuje 24
  hodin denně a perfektně tak chrání váš majetek
 • Clean, Secure and Affordable
  Storage Space to Compliment Your Home or Business
 • Czysta, bezpieczna i w przystępnej cenie
  powierzchnia do magazynowania rzeczy z Twojego domu lub firmy
 • Čisté, bezpečné a dostupné
  sklady pro domácnosti i podnikatele
 • Free up your cluttered
  Office or Home
  Less Mess, Less Stress™
 • Uwolnij swoje biuro lub dom
  od niepotrzebnego bałaganu
  Less Mess, Less Stress™
 • Udělejte si pořádek v
  kanceláři či doma…
  Less Mess, Less Stress™


About us

Less Mess is a publically traded company with a mission to provide secure, convenient and cost-effective self-storage to the ever growing and dynamic emerging economies of the CEE.

Continue in English

O nas

Less Mess jest publiczną spółką giełdową, której misją jest dostarczanie bezpiecznej, wygodnej dla klientów oraz efektywnej kosztowo usługi samoobsługowego przechowywania rzeczy, działając na stale rosnących i rozwijających się rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Kontynuować w języku polskim

O nás

Less Mess je veřejně obchodovatelná společnost, jejíž misí je poskytovat bezpečné, praktické a cenově dostupné služby self-storage na stále rostoucích a dynamicky se rozvíjejících trzích evropsské unie.

Pokračovat v češtině